Dom Handlowy Komputery AUTORSKIE PROGRAMY DLA FIRM
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Informacje o produkcie
Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji GOLD
Cena produktu: 1.463,00 zł
Zamawiana ilość:  
Stan magazynowy
Średnia ocena
 Liczba recenzji: 10
Opis
Linki
Recenzje

Przeczytaj na czym polega idea tego programu (klik) !


Info. Obecna wersja posiada numer 4.21 Wersja demonstracyjna jest starsza, ale pozwala zorientować się w działaniu programu.

Pobierz Instrukcję PDF

 Rozliczanie Czasu Pracy w Produkcji
GOLD to bardzo wydajna i przydatna aplikacja, przeznaczona dla zakładów produkcyjnych dowolnego typu: szwalnie, elementy metalowe , plastikowe, gastronomia, rękodzielnictwo etc.

Pracownicy, najczęściej rozliczani są z wykonanej pracy poprzez jej czas. Specyfika produkcji wymusza rozliczania pracowników nie za obecność, z czym mamy do czynienia w usługach, a za wykonanie najczęściej pewnej liczby operacji, z których każda jest normowana. Przykładowo operacja gęcia elementu na prasie, czy wszycie kieszeni w spodnie (szwalnia) trwa pewien czas określony przez technologa. Jeżeli dla uproszczenia przyjmiemy, że opisane wyżej wygięcie elementu na prasie trwa  10 sekund, to dla paczki liczącej 1000 elementów pracownik powinien dostać zapłatę za 10 x 1000 = 10.000 sekund, czyli za 2,77778 godziny, co przemnożone przez Jego stawkę godzinową da jakąś kwotę.

Zapisywane przez brygadzistę, czy mistrza dane przez miesiąc dla 50 pracowników wykonujących różne operacje można w dowolnej chwili wygenerować, tworząc z jednej strony podstawę dla wypłaty (np. w dziale księgowości), z drugiej strony menedżer ma cały czas wgląd w aktualną sytuację na produkcji.

Pomijając ułatwienia związane z przeliczaniem przez program, aplikacja zwiera szereg funkcji pozwalających na szybkie skorygowanie ewentualnych bledów poprzez kanał projektu, pracownika, czy ostatnio wprowadzonych informacji. Ta wielorakość dostępu do informacji znacznie ułatwia wyszukanie rekordu i dokonanie zmian.

 

  ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD - program zwiększający kapitał organizacyjny firmy !


Wydział, oddział, czy komórka zajmująca się produkcją, to najbardziej newralgiczna część każdej firmy. Przetworzenie relatywnie tanich surowców w produkt stanowi o zysku przedsięwziecia, ale jednoczesnie generuje koszty. Celem organizacyjnym jest zminimalizowanie owych kosztów do niezbędnego minimum. Część kosztów jest stała i nie mamy na nie wpływów. Sa to koszty surowców, mediów (elektrycznośc, gaz etc.). Niektóre mozna zoptymalizować przez własciwe opracowanie technologii (sposób produkcji, wybór urzadzeń itd.).  Najtrudniej jest zmniejszyć koszty pracy, chodzi o  pieniadze jakie należy zapłacić pracownikom za wykonaną prace. A wynagrodzenia za pracę, stanowią znaczace kwoty i mają wpływ zarówno na cene produktu, jak  i zysk firmy.

Najczęściej wyglada to tak, że proces produkcyjny każdej rzeczy, a więc przetworzenie surowców w produkt, jest przez technologa rozpisany na szereg operacji. Kazda z tych operacji wymaga okreslonego czasu, zwanego normą np. dla 1 sztuki. Pracownik wykonując taką operację dla kazdej ze sztuk, poświęca okreslony czas liczony jako iloczyn wykonanych sztuk x norma dla 1szt.

W efekcie, pod koniec zmiany,  można okreslić czas jaki poświęciło wielu pracowników na swoje operacje - a więc czas za jaki nalezy zapłacić, czyli omawiany koszt pracy. 

Wydruk z  zestawieniem czasu pracy dla pracowników np. na koniec miesiąca wędruje do księgowości, gdzie ów czas po przemnożeniu, przez stawkę godzinową stanowi podstawe wynagrodzenia. Jak widac, precyzyjne i bezbłedne wyliczenie czasu parcy ( a w efekcie kosztów pracy pracowników ) jest istotne. 

 Najnowsza przygotowywana wersja ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD (akord i czas) wersja 4x - poczytaj na blogu

Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD został pomyslany jako narzędzie dla szybkiego, dokładnego zapisu przez mistrza, czy brygadzistę informacji o kazdej wykonanej operacji. Co istotne, pozwala na szybkie zlokalizowanie błednie wprowadzonej informacji i jej skorygowanie. To wazne. Praca na wydziale produkcyjnym, jest bardzo dynamiczna i generujaca szereg problemów dla osoby zarządzającej ( problemy z surowcami, awarie maszyn, choroby pracowników .. ). Używając programu ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI GOLD można w kilka minut zapisć dane o czasie pracy i na bieżąco (poprzez opcję RAPORT) wygenerowac potrzebne zestawienia. Cztery sposoby ( do wyboru, zaleznie od sytuacji) wprowadzania i modyfikowania informacji pozwalają na zlokalizowanie rekordu w zaleznosci od czasu zapisu, pracownika, czy projektu który jest własnie realizowany. Przefiltrowane dane (wg. potrzeby) można wyeksportowac do programu Excel, aby na bazie arkusza wykonac dodatkowe obliczenia, czy zestawienia np. w dziale kadr, czy księgowosci.

Automatyczny system wykrywania odstępstwa od norm w procesie technologicznym dla programu: Rozliczanie Czasu Pracy w produkcji.  


Program ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI na bieżąco sprawdza wartość wprowadzonego czasu dla czynności i kwot z wielkościami zdeklarowanymi jako „norma” w procesie technologicznym. Niezgodność  sygnalizują czerwonym kolorem  liczby w tabeli (projekt), a otwierając dodatkową tabelę  zapisanych operacji można łatwo zlokalizować źródło błedu. Ta pozornie drobna informacja ma kolosalne znaczenie dla technologa. Pojawiające się rozbieżności, przez które w efekcie maleje wydajność i rosną koszty płacowe są wyraźnym przekazem, że szwankuje system organizacji pracy, lub jest stosowany niewłaściwy proces technologiczny. Z drugiej strony, opisane sygnały powinny skłonić menedżera produkcji do zwiększenia wydajności innych operacji (tak, aby na koniec wykonanie wyrobu odpowiadało normie). Ponieważ dane do programu wprowadzane są praktycznie non stop , program sygnalizuje niezgodność natychmiast po jej wykryciu, dając czas na dokonanie niezbędnych korekt.   
W wersji 4.02 dodano opcję tzw. "dniówki", oraz kilka ułatwień we wprowadzaniu danych.
W wersji  4.03 dodano opcje:

 *przyporządkowanie PROJEKTOWI dodatkowego parametru (np. nr. zlecenia). Pozwala to łatwiej     identyfikować produkty w sytuacji, gdy zamówienia się powtarzają.
*DEFINIOWANIE operacji w niezaleznej bazie danych, przez co unika sie konieczności wielokrotnego jej wpisywania - wystarczy wybrać z tabeli.
*KOPIOWANIE produktu. Przy podobnych produktach, mozna skopiować produkt i powiązane z nim operacje i wstawić jako nowy. Poźniej najwyżej mozna zmodyfikować parametry operacji.Wersja 4.03 jest wygodną opcją nie tylko dla produkcji w branży odzieżowej, ale także dla szeroko pjętych uslug szwalniczych. Powtarzanie się zamówień nie stanowi teraz problemu w obsłudze programu. Mozna łatwo identyfikować kazdy produkt, co przyspiesza wprowadzanie informacji o wykonanej pracy.
Dzięki funkcji KOPIOWANIE, błyskawicznie mozna utworzyć w bazie danych NOWY, podobny produkt (projekt) wraz z wszystkim OPERACJAMI. 

Wersja 4.04 - pozwala na rozliczanie NADGODZIN
Wystarczy podczas wpisywania danych o wykonanych czynnościach zaznaczyć kwadrat (nadgodziny). W opcji RAPORT wyszczególnione zostaną takie wartości jak: czas pracy, ilość, kwota (gdy rozliczamy kwotowo). W przypadku taryfikowania pracownika stawkami indywidualnymi, "zarobione" kwoty zostaną powiekszone o okreslony procent (np. + 50%) jakimi firma taryfikuje pracę w nadgodzinach. Ów procent definiowany jest w opcji NARZEDZIA i pozwala na zwiekszenie stawki o dowolną wartość..


"Program ROZLICZANIE CZASU PRACY W PRODUKCJI, to doskonale narzędzie dla firm produkcyjnych ( szwalnie, zakłady produkcyjne branż metalowych, spożywczych etc.). Wygodną opcją jest eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel dla przeprowadzenia dalszych, nawet najbardziej skomplikowanych wyliczeń i analiz (dzięki unikalnym funkcjom jakie posiada arkusz), lub tylko dla zapisu w popularnym formacie.
Wysłane dane, poukładane są w logiczną strukturę i łatwo mogą być przeliczone, bądź prezentowane. Export informacji, podobnie jak raporty wykonane bezpośrednio przez program determinowane są poprzez filtry czasu, pracowników, tematów, czy zmiany ( w przypadku pracy wielozmianowej)"


Wersja 4.06 -  posiada 2 dodatkowe opcje.

  • Możliwość definiowania ceny za 1 sztukę z dokładnością 3 miejsc po przecinku (1/10 grosza) co jest wygodne przy wyliczaniu drobnych czynności ( unika się taryfikowania "paczek").
  • Możliwość rozliczania zlecenia w kontekście zadeklarowanej liczby sztuk. Gdy zlecenie obejmuje np. 100 sztuk i składa sie z wielu operacji, wykonywanych przez wielu pracowników, program pozwala sprawdzic, czy sumy czynnosci dla tego zlecenia nie przekraczają np. owych 100 sztuk.

Wersja 4.07 - umożliwia definiowanie jednostki (sztuki, paczki, kilogramy) co jest przydatne np. w przetwórstwie spozywczym, oraz precyzowanie parametru ilość z dokładnością do liczb całkokowitych, dziesiętnych i setnych (np. gdy rozliczamy kilogramy etc)


Wersja 4.08 - dodatkowe funkcje zwiekszające uniwersalność stosowania programu:

W zależności od potrzeb możliwa jest praca z programem na 3 sposoby:

  1. Jedna osoba ma dostęp do wszystkich danych, wprowadza, modyfikuje zapisy i tworzy raporty.

  2. Jedna osoba wprowadza TYLKO dane dla wszystkich pracowników.

Każdy z PRACOWNIKÓW wprowadza dane o swoich czynnościach – komputer umieszczony jest centralnie.

Pobierz opis trybów pracy (PDF) 

 

Wersja 4.10 - dodatkowe funkcje : szybki kalkulator dla obliczenia ceny wykonywanego zlecenia

Wersja 4.11 - 
dodatkowe funkcje zwiekszające uniwersalność stosowania programu:


Sukces firmy produkcyjnej, determinowany jest przez prawidłowe rozpisanie całego procesu technologicznego na operacje, wykonywane później przez pracowników. Przy nieskomplikowanej produkcji, gdy wykonanie produktu wymaga kilku operacji, zapis w programie jest czytelny i wprowadzanie czynności odbywa się szybko. Inaczej jest, gdy wykonanie zlecenia wymaga kilkunastu, czy kilkudziesięciu operacji, często podobnie zapisanych. Aby łatwiej i szybciej wprowadzać dane o wykonanej pracy, nowa wersja programu, pozwala zdefiniować nazwę nadrzędną (grupę), dla wykonywanych operacji. W przypadku np. szwalni, można tworzyć grupy o nazwach: "przody", "tyły", "kieszenie" etc. W efekcie, zarówno w wykazie operacji (analizowanych przez technologa), jak i w momencie dokonywania wpisu czynności, łatwiej zlokalizować potrzebną operację. Taka konstrukcja bazy danych przyspiesza obsługę programu i pozwala łatwiej optymalizować model produkcji.

Wersja 4.14 – optymalizacja procesów technologicznych
 
Oprócz podstawowej funkcji rozliczania czasu pracy w produkcji – program jest funkcjonalnym narzędziem w zakresie projektowania i optymalizacji procesów technologicznych w oparciu o informacje wprowadzane przez Użytkownika w trakcie rozliczania czasu i ilości w oddziale produkcyjnym.
 
Z jednej strony, po wstępnym zdefiniowaniu operacji, pracownicy (lub tylko brygadzista) otrzymują wydruk wszystkich procesów ( z określonym czasem i ilością dzienną), z drugiej nadzór na bieżąco może śledzić ilości wykonanych sztuk w układzie każdej czynności. Dla technologa prosty pozornie raport jest podstawą do wprowadzenia poprawek w zaplanowanych parametrach ilości, czasu i kosztu, tak, aby znając park maszynowy uniknąć tzw. „wąskich gardeł”, czy przestojów. Zachowanie płynności produkcji, jest bowiem celem nadrzędnym, bowiem same parametry kosztu czy czasu nie sprawdzają się w sytuacji np. absencji, czy awarii urządzeń.

Wersja 4.15 - dodatkowe funkcje zwiekszające uniwersalność stosowania programu. Dodatkowa możliwośc przyporządkowania urządzenia do operacji - a w związku z tym śledzenie tzw. wąskich gardeł w produkcji. 

Wersja 4.16

programs4u.comNowa procedura w wersji 4.16, pozwala na określenie ilości przyjętego do wykonania zlecenia, oraz daty realizacji. W trakcie wykonywania zlecenia program porównuje okreslone przez technologa parametry operacji (operacji, które składają się na zlecenie) takie jak czas, czy koszt z wprowadzonymi już czynnościami - a więc faktycznie wykonaną produkcją. W efekcie, Użytkownik ma możliwość otrzymać wydruk z czasem technologicznym jaki potrzebny jest do zakończenia zlecenia ( dla kazdej operacji), oraz porównać z CZASEM JAKI POZOSTAŁ do daty końca zlecenia. Czas jaki pozostaje do daty określony w zleceniu, dla ułatwienia przeliczony jest na minuty (w minutach podawany jest tez niezbędny czas technologiczny) i łatwo znaleźć na wydruku operacje, które wydłużą produkcję. Taka informacja pozwala kierownikowi na podjęcie działań organizacyjnych, aby usunąć wąskie gardła w produkcji.
Wyliczenie posostałego czasu do końca zlecenia uwzględnia dni robocze od poniedzialku do piątku ( świeta nie są uwzględniane) i opiera się na zdefiniowanym przez Uzytkownika dziennym czasie pracy (8 godzin x 60minut, pomniejszonym o przerwy, najczęściej 460minut).

Obecna wersja 4.20.

 BLOG o programie (klik)

Już wkrótce wersja 4.21. Program ROZLICZANIE CZASU PRACY w PRODUKCJI (w.4.21) - użycie czytnika kodów paskowych.
Jedną z kilku metod wprowadzania informacji o wykonanych przez pracowników czynnościach, jest użycie czytnika kodów paskowych (USB). 
Podświetlenie czytnikiem kodu i wciśniecie przycisku, generuje w polu formularza odczytany kod, indywidualny dla każdej operacji w zleceniu. 
Przycisk SZUKAJ odnajduje odpowiedni rekord w bazie danych i pobiera istotne informacje związane z tą operacją (wcześniej zdefiniowaną przez technologa). 

Użytkownikowi pozostaje jedynie wybranie pracownika i wpisanie ilości. 
Użycie czytnika znacznie przyśpiesza proces wprowadzania danych i eliminuje pomyłki, w sytuacji, gdy dużo podobnych zleceń jest jednocześnie realizowanych w firmie.

Zobacz film na youtube:


https://youtu.be/CHQf9XAzZK4Liczba recenzji: 10 Napisz recenzję
od koszule Data dodania: 03 marzec 2017
Znudzilo mnie liczenie na karteczkach czy excelu. To naprawde dobry program zwlaszcza dla produkcji ..

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od pphp łomża Data dodania: 01 grudzień 2016
O to mi chodziło ! program tak przemyslany, że bez problemu mozna go dopasowac do swojej branzy i sw..

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od szyjemy wszystko Rawa Mazowiecka Data dodania: 19 październik 2016
Mamy krotkie powtarzalne zamowienia i znalazlem program ktory nie tylko rozlicza czas pracy ale LICZ..

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od Zakład przetwórczy w Myslenicach Data dodania: 28 wrzesień 2016
Dobry bo PROSTY i szybko wprowadza sie dane. Co wiecej ilosci i kwoty mozna definiowac z dokladnosci..

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od Plasik sp z o.o Data dodania: 06 czerwiec 2016
program robi co trzeba. a ja mam czas na zajmowanie się produkcją.

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od pph Data dodania: 30 maj 2016
Szef kupil dla naszego wydzialu i nareszcie jest czas na zajecie sie produkcja, zamiast codziennego ..

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od Metalowiec Data dodania: 24 maj 2016
5 minut na wprowadzenie danych pod koniec zmiany i po robocie. Na koniec miesiaca wydruk dla ksiegow..

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od Szwalnia Wroclaw Data dodania: 18 maj 2016
REWELKA ! PROWADZE USLUGI SZWALNICZE wiec mam powtarzalność operacji.hnolog Wylicza jak trzeba, tech..

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od jeans Data dodania: 08 styczeń 2016
Dla szwalni idealny. Mozna rozliczac czas, sztuki lub kwotowo. prosty i szybki i o to mi chodzilo.

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
od pph ... Data dodania: 08 styczeń 2016
Zaklad produkcyjny 50 osob. Wreszcie nie musze walczyc z excelem i ksiegowa ;)

Ocena: 5 z 5 Gwiazdek! [5 z 5 Gwiazdek!]
Data dodania produktu: 05 grudzień 2015.
Poprzednia strona Produkt 4 z 4
w kategorii
 
Kontakt
Tel
501-1234-07
Godziny działania sklepu
24h
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Powiadomienia
Bestsellery
Ostatnio oglądane
Kategorie
Powiadom znajomego
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
Aleksander Oberhard family Tree and Genealogy
Najlepszy program dla lekarzy weteterynarii http://blog.office.com.pl
Wordpress - Gabinet Weterynaryjny GOLD
Programy dla prawnikow. www.dhkom.pl
1902160 wywołań od 03 lipiec 2010
Programy gotowe i na zlecenie
fantastyczne dhkom programs4u program programy oberhard prawnik lawyer rozliczanie czasu pracy program dla szwalni free sex nauczyciele nauczyciel szkola nauczycieli zlecenie biuro dhkom.pl remember remember.pl office biura firma firmy programy dla firm gabinet weterynaryjny weterynarz uniwersalna baza danych stomatolog kancelaria adwokacka opakowania zwrotne palety programy dla prawnikow rozliczanie opakowan  supermagazynek gold  uniwersalna baza danych programy dla wterynarzy programy dla firm programy komputerowe 13 ksiega pana tadeusza ebook programy dla lekarzy weterynarii programy dla lecznic oberhard.com Nasz blog office.com.pl
EiM Multimedia © Profesjonalne sklepy internetowe